PENÜS: Interview about Swish EP

PENÜS: Interview about Swish EP

GrowArt collaborates with many talented artists. One of them is also 20 years old rapper known under his stage name PENÜS. This guy from Prague, Czech Republic, currently living in The Hague, Netherlands, is about to release a new EP called Swish. Czech-American collaboration between Prague and Virginia is packed with bangers. Right in Virginia is also where T-Hal is based, the producer of all the beats. We managed an interview about the EP in The Hague with PENÜS.

„Hey, sorry for the delay,“ apologizing because I am coming late.

„That’s alright, we’re smoking a J right now,” I am being welcomed by Lukáš, rapper PENÜS.

How would you introduce your new EP?

„I moved my production a bit higher again, and this is what it brought. You will find there my typical overlook, direct punchlines, charged beats by T-Hal and great guests. One of them is also American rapper Vic Row who lives in Virginia as well as T-Hal. It has much better sound and I also blasted the flow real hard. Maybe it will even impress people who do not appreciate my music so far,“ he is laughing.

Are there also any other guests than Vic Row? And how did you meet each other?

„There’s especially my rap bro from the hood, Hošty, with whom we made a track called ‘Mladej a ready’ and it also has an excessive music video on YouTube. I know Hošty since elementary, but Vic Row contacted me when I released the music video for ‘Utíká čas (Práce a chlast)’, and he wanted to collaborate”

How was the collaboration on the Prague – Virginia line?

“Pretty fine, it just took a while because it was kind of difficult to communicate with each other due to the different time zones. We were always messaging each other when the other one was either busy or sleeping, haha.”

How did you manage the recording?

„There are six tracks on the EP – three of them are recorded at Studio One in Prague by Kean who also mixed them and mastered perfectly. The three other ones I recorded myself here in my new studio in Holland, and I also mixed them. Anyway, I am satisfied with their sound, too. I call that Studio Mient.“

Did you manage the graphics and the rest by yourself?

„It is designed by one Slovak dude who lives here in the Hague. His nickname is Crainor and he has a great touch for that. All the rest is managed by me, but it wasn’t that much because the EP will be released just digitally. Which means I did not have to manage the fabrication of CDs like last time with Pragoholik mixtape. On the other hand, this EP will be available on Spotify, which lotta people were asking me for”

What about the music videos?

„Three tracks out of the EP already have videos – there are filmed for the tracks #VOFOUS and ‘Mladej a ready’. Both were directed by Viet Van who also shot the footage of the Czech part for the video ‘Easy Vole’ featuring Vic Row, but that one was edited by myself. I am not planning any more videos for the rest of the EP.“

How is it going here in Holland?

„So far it’s great. Just in the beginning I had to solve some real Dutch shit with a real estate agency, which gave me a half-destroyed flat and charged me €1000 for the service fee. Otherwise it’s all perfect, and we make music,“ laughing.

What are you planning right now?

“International tracks with many talented people from all around the world who live here.“

We are looking forward then, thanks for the interview. Would you like to send a word?

„Thanks. I would like to thank everyone who helped me with the creation of the EP, I appreciate it a lot, and in the future we’ll be releasing bigger and bigger bangers. Also I wanna thank all my fans who listen to my music and smash the gigs. Especially thank you so much for that hype that was at my last event at Chapeau Rouge before I moved to Holland. You’re the best!“

PENÜS: Rozhovor o Swish EP

PENÜS: Rozhovor o Swish EP

GrowArt spolupracuje s mnoha talentovanými umělci. Jedním z nich je i dvacetiletý rapper s pseudonymem PENÜS. Chlapec původem z Prahy, žijící v Haagu v Nizozemsku, právě vydává další EP s názvem Swish. Česko-americké kolabo mezi Prahou a Vriginií je bangery nabité k prasknutí. Právě z Virginie totiž pochází T-Hal, producent všech beatů na desce. Exkluzivní rozhovor o Swish EP nám v Haagu poskytl sám PENÜS.

„Čau, promiň za zpoždění,“ omlouvám se, protože jdu na rozhovor pozdě.

„V pohodě, zrovna dáváme brko,“ vítá mě Lukáš, rapper PENÜS.

Jak bys představil svoje nové EP?

„Posunul jsem svojí tvorbu zase o kus dál a tohle z toho vzniklo. Najdeš tam můj typickej nadhled, přímý punchlines, nabitý beaty od T-Hala a skvělý hosty. Jedním z nich je dokonce americkej rapper Vic Row, kterej žije ve Virginii, stejně jako T-Hal. Má to o hodně lepší zvuk a taky flow jsem dost nastřelil. Možná to dokonce zapůsobí i na lidi, co mě zatím neceněj,“ směje se.

Jsou na desce i další hosté kromě Vic Row a jak jste se poznali?

„Je tam především můj rapovej kolega z hoodu, hošty, se kterym jsme zandali track s názvem ‘Mladej a ready’ a na YouTube je k němu i přehnanej klip. Hoštyho znám od základky, ale Vic Row mi napsal, když jsem vydal klip k songu ‘Utíká čas (Práce a chlast)’ a chtěl se mnou dát feat.“

Jak se spolupracovalo na lince Praha – Virginie?

“Dost v pohodě, akorát nám to docela trvalo, protože bylo složitý spolu navzájem komunikovat v rozdílnejch časovejch zónách. Vždycky jsme jeden druhýmu napsali, když ten druhej byl buď busy anebo spal. Doklepali jsme to ale ke zdárnými konci, což je hlavní.”

Jak jsi to vyřešil s nahráváním?

„Na EP bude šest tracků – tři z nich jsem nahrával v Praze ve Studiu One u Keana, kterej se i postaral o perfektní mix a master. Další tři jsem už nahrával tady ve svym novym studiu v Holandsku a míchal jsem je sám, každopádně i s jejich zvukem jsem velmi spokojen. Řikám tomu Studio Mient.“

Dělal sis grafiku a věci kolem EP sám?

„Grafiku mi dělal jeden Slovák, kterej žije tady v Haagu. Řiká si Crainor a má na to cit jak svině. Všechno ostatní jsem už zařizoval sám, ale nebylo toho zas tolik, protože EP vyjde jen v digitální podobě. Tudíž jsem nemusel řešit lis CDs jako tomu bylo třeba u Pragoholik mixtapu. Na oplátku bude ale tohle EP dostupný na Spotify, na což se mě ptalo celkem dost lidí.“

Co klipy?

„Ke třem trackům z EP už vlastně vyšly – jsou venku klipy na tracky #VOFOUS a  Mladej a ready. O oba se postaral Viet Van, kterej mi i natočil záběry do český části klipu ‘Easy Vole’ s Vic Rowem, ale ten jsem stříhal sám. Na další věci z EP už klipy neplánuju.“

Jak se ti žije tady v Holandsku?

„Zatim skvěle. Akorát na začátku jsem tady musel řešit real dutch shit s holandskou realitkou, která mi předala polorozpadlej byt a naúčtovala si za to €1000 servisní poplatek. Jinak je tady všechno jak má bejt a děláme hudbu,“ směje se.

Co plánuješ do budoucna?

„Mezinárodní tracky s talentovanejma lidma z celýho světa, který žijou tady v okolí.“

Tak se budeme těšit, díky za rozhovor. Vzkázal bys něco nakonec?

„Taky děkuju. Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na EP, mega si toho vážim a do budoucna zandáme ještě větší a větší bangery. Taky chci poděkovat všem  fanouškům, který si jedou mojí hudbu a choděj na koncerty. Hlavně chci poděkovat za ten šílenej hype, kterej byl teď na mojí poslední akci v Chapeau Rouge, než jsem odjel sem do Holandska. Jste top!“