Interview with Emexx

Hey, what are you doing right now? (it is 1 AM, redaction note)

„Hey man! Right now I’m going home from my homie’s place, and I’m gonna make some beats for my crew boy YRK or eventually PENÜS and LordK.“

These will be bangers for sure! Are you working on some bigger project with LorK lately? I’ve heard something in backstage.

„Yees, I’ve sent him lotta beats, and we both agreed that we’ll make an EP. But you know, so far I don’t wanna leak anything. Anyway, there will be our new music video released soon.“

That’s great! Would you at least reveal the expected release date of the EP?

„We’re not sure at all. We both probably wanna give it some time, so it’ll be all perfect. I always just send him beats, and he chooses. Currently it’s all in progress.“

That’s the major thing. There’s definitely a lot to look forward to! How have you actually become a producer?

„Kind of weirdly. When I was a kid, my big hobby was listening to rap or just music generally, then my hood boy Utek, sending S/O bro, started to make beats for fun, and he crazily motivated me to start making them, too. I was playing with FL for a while, and BOOM – I’m making instros! “

Do you still use FL Studio or did you fall in love with some other software? And how did you get your stage me? Did you have an ex who used to do M?

„Even one month ago I was still using FL, but later I found my interest in Reason 5, which I use now. Haha, not really – we were just chilling with my homies, and I still didn’t know how to call myself. I became with the shit of ‚Emexx‘, which I started to finally like, and now I’m Emexx.“

If you were asked to name your 2 top favourite albums, one for 2017 and one all time, which ones would it be?

„Tsss. Really hard question because I listen to everything. For this year it’s probably our EP with YRK for me. But as an album probably Jungler by Viktora Sheen, which I also bought. And all time? Probably old Kontrafakt.“

Deluxe selection. What projects are you currently planning except LordK? Do you work on some new songs with YRK? And what about you and PENÜS?

„I’m planning some sort of beat video, but that’s just in a progress stage. With YRK we’re planning a new video with his friend from the States, it will be very big! I obviously also plan some other tracks. PENÜS has a banger by me, so I hope he’ll record something into it and film a great video in Holland. But I’ll definitely send him some other beats, too.“

It sems like a lot of new stuff. We are looking forward already! Thanks for the interview, would you like to send a word to our readers?

„Thanks, too. S/O GrowArt! Probably just do what you like and keep spreading the good music around. I’mma cook some new beats now, so cheers!“

Rozhovor s Emexxem

Čau, co právě děláš? (je jedna ráno, pozn. red.)

„Čus dží! Hele právě jedu domů od týpka a jedu dělat nějaký beats pro crew boye Yrka, popřípadě pro PENÜSe a LordKeje.“

To budou stoprocentně bangery! Děláte teď s LordKejem na nějakém větším projektu? Něco jsem zaslechl v backstagi.

„Yees, naposílal jsem mu teď hodně beatů a oba jsme se shodli na tom, že uděláme EP. Ale víš jak, zatím nechci nic leakovat. Každopádně brzo vyjde novej klip, na kterym sme dělali.“

Tak to je super! Prozradil bys aspoň, kdy by mělo EP vyjít?

„To vůbec nevíme. Chceme tomu asi nějak dát oba čas, aby bylo vše tip top. Vždy mu nějak pošlu produkci a on si vybírá. Zatím je vše ve vývoji.“

Hlavně, že se na tom pracuje. Určitě je na co se těšit! Jak jsi se vlastně dostal k produkci?

„Tak trochu zvláštně. Už od mala mě hrozně bavil rap nebo prostě hudba celkově, a pak můj hood boy Utek, posílám S/O bro, začal dělat for fun beats a tím mě hrozně nabudil dělat je taky. Chvíli jsem si hrál v FLku a BUM – dělám instra! “

Používáš FL Studio doteď nebo sis oblíbil jiný software? A jak vlastně vznikl tvůj pseudonym? Měl jsi ex, která brala emko?

„Ještě před měsícem jsem dělal v FLku, ale nějak jsem se začal zajímat o Reason 5 a teď dělám v něm. Haha, hele ne – nějak jsme fellili s klukama venku a já furt nevěděl, jak si říkat. Vyšlo ze mě hovno ‚Emexx‘, který se mi nakonec začalo líbit a jsem Emexx.“

Kdybys měl vyjmenovat svoje 2 nejoblíbenější alba, jedno za rok 2017 a jedno všech dob, která by to byla?

„Tsss. Šíleně těžká otázka, jelikož poslouchám fakt všechno. Za tenhle rok to je pro mě asi to EP, který máme s YRKem. Ale jako album asi Jungler od Viktora Sheena, to mám i koupený. A jinak all time? Asi starý Kontrafakty.“

Kvalitní výběr! Co momentálně plánuješ za projekty kromě LordKeje? Máte rozdělané i nějaké nové songy s YRKem? A co ty a PENÜS?

„Plánuju takové beat video, ale to se zatím jen řeší. S YRKem máme teď v plánu vydat novej klip s jeho kamarádem ze Států, bude to hrozně big! Samozřejmě plánuju i další tracky. PENÜS má ode mě banger, tak doufám, že do toho něco nahraje a natočí na to nějakej parádní klip v Holandsku. Ale určitě mu pošlu i další věci.“

Zdá se, že toho nebude málo. Už teď se těšíme! Díky za rozhovor, vzkázal bys něco čtenářům?

„Taky děkuju, posílám S/O! Hele asi jen, že dělejte, co vás baví a šiřte dobrou hudbu dál. Já jdu vařit nový beats, tak čuus!“